Zofia Czapiga

Prof. zw. dr hab. nauk humanistycznych (polsko-rosyjskie językoznawstwo konfrontatywne: słowotwórstwo, składnia, operatory metatekstowe, konceptualizacja uczuć); absolwentka WSP Rzeszów 1975, doktor 1983 (Uniwersytet Warszawski), doktor hab. 1994 (Uniwersytet Warszawski), nominacja profesorska 2008. Od 1975 zatrudniona w WSP (obecnie UR); kierownik Zakładu Językoznawstwa Porównawczego (1987–1989 oraz aktualnie od 1995), kierownik Katedry Filologii Rosyjskiej (od 2015). Łącznie 160 publikacji, w tym 5 monografii, 1 podręcznik akademicki, 7 rozdziałów monografii, 19 redakcji prac zbiorowych, udział w 66 konferencjach; wypromowani 3 doktorzy, 190 magistrów i 23 licencjaty; recenzent 17 rozpraw doktorskich, 4 habilitacyjnych, 1 ocena dorobku w postępowaniu o tytuł profesora.

zczapiga@wp.pl