Wasilij Szczukin

Szczukin zdjęcie

Prof. dr hab. Wasilij Szczukin (Василий Георгиевич Щукин)

Urodzony w Moskwie w 1952 roku. Ukończył filologię rosyjską na Uniwersytecie im. M. Łomonosowa w Moskwie w r. 1974. Po trzecim roku studiów  (1972) został wydelegowany na studia do Opola, gdzie poznał swoją przyszłą małżonkę. Ma córkę Barbarę (Варвару), urodzoną w r.1978. Stopień doktora otrzymał na Uniwersytecie Moskiewskim w roku 1978. Rok później przeniósł się wraz z małżonką na stałe do Krakowa. W roku 1980 został zatrudniony w Katedrze Literatury Rosyjskiej UJ. Habilitował się w dniu w 1987 r. na podstawie pracy Русское западничество сороковых годов XIX века как общественно-литературное явление (Kraków 1987). W latach 1997–2001 pracował na stanowisku prof. nadzw. w WSP w Krakowie, po czym wrócił ponownie na UJ. Tytuł profesora otrzymał w r. 1999 r., zatrudniony jako prof. zw. w r. 2003.Zainteresowania skupiają się wokół problematyki szeroko pojętej historii literatury i kultury rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem poetyki socjologicznej, mitopoetyki, geokulturologii, semiotyki kultury i historii idei.