Wanda Zmarzer

Prof. zw. dr hab. ur. 07.11.1941. Absolwentka Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie. Zainteresowania naukowe: językoznawstwo rosyjskie, rosyjsko-polskie językoznawstwo konfrontatywne, frazeologia, semantyka, onomastyka, terminologia i terminografia. Wieloletnia prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym pięciu monografii — Charakterystyka semantyczna czasowników stanu psychicznego w języku rosyjskim i polskim (UW, Warszawa 1985); Podstawy analizy konfrontatywnej języków pokrewnych (rosyjskiego i polskiego) (UW, Warszawa 1992); Teoretyczne podstawy terminologii (UW, Warszawa 2001,  2006; współautor — Jurij Lukszyn). Redaktor naukowa i współautorka trzech słowników: Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski, rosyjsko-polski (Harald G Dictionaries, Warszawa 1998); Rosyjsko-polski słownik paremiologiczny (UW, Warszawa 2002); Podręczny polsko-rosyjski słownik biznesmena (Difin: Warszawa 2004). Promotorka sześciu rozpraw doktorskich oraz kilkuset prac magisterskich. Członek Kolegium Redakcyjnego czasopism „Przegląd Rusycystyczny” i ”Komunikacja Specjalistyczna”. Przewodnicząca Komitetu Technicznego nr 256 ds. metod i zasad działalności terminologicznej przy PKN w latach 2000–2008.