Urszula Trojanowska

Dr, urodziła się w 1975 roku w Krakowie. Studiowała filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2002 jest zatrudniona na tej uczelni. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie dysertacji Archetyp Domu we współczesnej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska, Jurij Trifonow, Anatolij Pristawkin. Od roku 2010 pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ i prowadzi badania nad współczesną literaturą rosyjską. Autorka wielu publikacji dotyczących prozy Jeleny Dołgopiat, a także innych pisarzy rosyjskich XX i XXI wieku. Od 2011 roku członkini Komisji Słowianoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie.