Tatiana Kananowicz

Siniawska - Sujkowska zdjęcie

W 2002 r. ukończyła polonistykę i rusycystykę na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa wschodniosłowiańskiego i translatoryki uzyskała na UMCS w Lublinie. Od 2006 roku adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe: translatoryka: przekład tekstów literackich, mówionych, specjalistycznych; stylistyka porównawcza rosyjsko-polska, komunikacja międzykulturowa: Polska, Rosja, Azja Wschodnia; aksjologia międzykulturowa; krajoznawcza wiedza o Rosji. Ustny i pisemny tłumacz języka rosyjskiego.