Roman Lewicki

LewickiProf. zw. dr hab. (ur. 1953 w Radomiu). Absolwent Uniwersytetu Leningradzkiego (Petersburskiego), 1977. Kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego UMCS. Dziedziny badań: lingwistyka przekładu, leksykografia, historia językoznawstwa. Ważniejsze publikacje: Przekład wobec zjawisk podstandardowych (1986); Konotacja obcości w przekładzie (1993); Obcość w odbiorze przekładu (2000); Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-polski (2002); Polsko-rosyjski słownik nazw własnych (2008); redakcja naukowa serii „Przekład — Język – Kultura”. Promotor w jedenastu ukończonych przewodach doktorskich. Wykładał także na uniwersytetach w Saarbrücken i Innsbrucku. Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Etnolingwistyka”, Rady Redakcyjnej czasopism „Między Oryginałem a Przekładem” i „Teolingwistyka” (Belgrad) oraz Zespołu Ekspertów PKA.