O nas

Polskie Towarzystwo Rusycystyczne działało od roku 1976 i przestało istnieć z mocy prawa na początku naszego wieku (nie złożyło wówczas dokumentów wymaganych przez nową ustawę o stowarzyszeniach). W styczniu roku 2016 z inicjatywy pracowników Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego zarejestrowaliśmy stowarzyszenie pod tą samą nazwą, zmierzając do odnowienia aktywności (głównie) akademickiego środowiska rusycystycznego. Niezależnie od kilkunastoletniej zapaści stowarzyszenia przez cały czas publikowaliśmy we współpracy z Wydawnictwem Naukowym „Śląsk” „Przegląd Rusycystyczny” oraz zainicjowaną przed kilkunastu laty serię Biblioteka „Przeglądu Rusycystycznego”.

Celem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, które podejmuje w ten sposób dawną tradycję, jest inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie badań naukowych związanych z Rosją; prowadzenie badań naukowych w zakresie rusycystyki (w tym realizacja samodzielnych projektów badawczych), organizowanie zaplecza finansowego dla działań naukowych i wydawniczych w zakresie rusycystyki, promocja i upowszechnianie wiedzy o Rosji, kultury rosyjskiej i kontaktów polsko-rosyjskich; prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie literatury rosyjskiej i wiedzy o Rosji, prowadzenie działań edukacyjnych, wspieranie dialogu międzykulturowego.

Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie współpracuje z polskimi organizacjami i instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami naukowymi; prowadzi działalność naukowo-badawczą, kulturalną, wydawniczą, informacyjną i popularyzatorską, organizuje spotkania, konferencje, sesje, kongresy, szkolenia, kursy oraz wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia kulturalno-promocyjne związane z kulturą i nauką rosyjską.

Zapraszamy do naszego stowarzyszenia wszystkich tych, którym bliska jest troska o kondycję polskiego środowiska rusycystycznego.

 

STATUT Q