Monika Rzeczycka

Monika Rzeczycka_zdjecie

Dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego, historyk literatury rosyjskiej, uczennica prof. Janiny Sałajczykowej i prof. Elżbiety Biernatowej. Prowadzi badania i publikuje prace poświęcone dziejom literatury i kultury Srebrnego Wieku, a zwłaszcza wpływom zachodniej tradycji ezoterycznej na postawy rosyjskich twórców i koncepcje ich dzieł. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się historia stowarzyszeń inicjacyjnych w Rosji, a także ezoteryzm na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku i w okresie II Rzeczpospolitej. Przewodniczy Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości — międzynarodowej pracowni badawczej działającej przy UG, która od 2001 roku publikuje serię Światło i ciemność. Od 2014 roku pracuje jako ekspert w projekcie Archiwum Ludwiga A. Nowikowa w Oddziale Rękopisów Instytutu Literatury Światowej RAN w Moskwie. Od 2016 roku kieruje dużym interdyscyplinarnym projektem naukowym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890–1939.

rzeczycka@ug.edu.pl