Marta Łukaszewicz

SONY DSC

Dr, absolwentka Wydziału Historii i Filologii Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie (2002), doktor nauk humanistycznych (2009). Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ludmiły Łucewicz poświęcona postaci duchownego w beletrystyce rosyjskiej drugiej połowy XIX wieku. Od roku 2010 adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka ponad 30 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz monografiach naukowych. Obszar jej zainteresowań obejmuje związki między religią a kulturą, twórczość Nikołaja Leskowa, historię Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, w szczególności zjawisko nowego męczeństwa, a także przemiany tradycji prawosławnej we współczesnej Rosji.