Małgorzata Dziedzic

dziedzic (2)Dr nauk humanistycznych, ur. 15.07.1980 r. we Włodawie, od 2012 r. Zastępca Kierownika Katedry Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest zatrudniona w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego na stanowisku adiunkta. Studiowała na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku filologia rosyjska z językiem niemieckim (1999–2004). Stopień dra uzyskała w 2012 roku. Autorka jednej monografii, kilku rozdziałów w monografiach, ponad dwudziestu artykułów naukowych; współredaktor dwóch prac zbiorowych. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, wizytach studyjnych, kilkakrotnie prowadziła zajęcia w ramach Erasmus/LLP. Obszary zainteresowań: metodyka nauczania języka obcego, narzędzia TIK w kształceniu językowym, coaching w edukacji, kontrola osiągnięć. Kontakt: mg.dziedzic@poczta.fm