Magdalena Woś

Dr (ur. 1982 w Tarnobrzegu). Studiowała w Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku filologia rosyjska z językiem angielskim. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2013 roku. Zatrudniona w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku adiunkta. Współautorka dwóch skryptów do nauki języka rosyjskiego, autorka rozdziału monografii i dwudziestu artykułów naukowych. Aktywnie uczestniczyła w szesnastu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, dwóch wizytach studyjnych, pięciokrotnie prowadziła zajęcia w ramach Erasmus/LLP. Obszary zainteresowań: metodyka nauczania języka obcego, język ojczysty w procesie akwizycji języka obcego, edutainment w nauczaniu języków obcych. Kontakt: magdalenamierzwa@wp.pl