Ludmiła Łucewicz

 

Prof. zw., dr hab.,  kierownik Zakładu Kulturologii Wschodnioeuropejskiej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka siedmiu monografii, dwóch podręczników, ponad 200 publikacji naukowych. Specjalizuje się w badaniach nad  historią literatury rosyjskiej XVIII-XXI wieku. W szczególności obiektem jej zainteresowań są relacje między literaturą  i  filozofią rosyjską; sacrum w literaturze, psałterz jako źródło inspiracji poetyckiej; proza autobiograficzna; antropologia kultury.