Lidia Mięsowska

Doktor, adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańs
kiej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się najnowszą dramaturgią rosyjską, jest miłośniczką teatru rosyjskiego. Śledzi losy najnowszej dramaturgii rosyjskiej na scemiesowskanach teatralnych Polski. Obecnie bada zjawisko teatru absurdu w Rosji. W kręgu jej zainteresowań znajdują się problemy dramatopisarstwa m.in. Ludmiły Pietruszewskiej, Niny Sadur, Aleksieja Szypienki, Władimira Sorokina, Olega Bogajewa, Jewgienija Griszkowca, Wasilija Sigariewa, Michaiła Wołochowa, Anatolija Kima, Władimira i Olega Priesniakowów, Iwana Wyrypajewa, Pawła Priażki. Autorka monografii Gra-nie w postmodernizm. Dramaturgia rosyjska na przełomie XX i XXI wieku (Katowice: Oficyna Wydawnicza WW 2007). W 2015 roku redagowała gościnnie numer tematyczny „Przeglądu Rusycystycznego”: Przestrzeń we współczesnym dramacie i teatrze rosyjskim. Tradycja i eksperyment.