Iwona Krycka-Michnowska

dr hab., adiunkt w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: literatura i kultura rosyjska przełomu XIX i XX w., literatura pierwszej fali emigracji rosyjskiej, polsko-rosyjskie związki kulturowe, literatura dokumentu osobistego. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu literaturoznawstwa oraz monografii: O sobie, o Rosji, o duszy rosyjskiej. Dzienniki Zinaidy Gippius, Katowice 2015.

kontakt: