Katarzyna Syska

dr, asystent w Katedrze Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze: literatura rosyjska XX i XXI wieku, współczesna dramaturgia i teatr rosyjski, współczesna rosyjska kultura masowa.  Autorka artykułów naukowych, popularno-naukowych oraz monografii: O neosentymentalnych tendencjach w najnowszej literaturze rosyjskiej, Scriptum, Kraków 2015, ss. 276.

Kontakt: katarzyna.syska@gmail.com

Więcej informacji na: http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/badania/publikacje/katarzyna-syska