Katarzyna Jastrzębska

JastrzebskaDr hab., adiunkt w Katedrze Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historyk literatury rosyjskiej, translatolog. Autorka monografii: Przetłumaczyć łagier. Rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach (wyd. pod nazwiskiem Katarzyna Żemła); Wczesna twórczość Anatolija Kima. Wybrane zagadnienia poetyki i interpretacji (we współautorstwie z Piotrem Fastem); Sztuka uważności. Problemy pisarstwa Anatolija Kima. Opublikowała artykuły m.in. o twórczości Michaiła Bułhakowa, Władimira Makanina, Jewgienija Zamiatina, Władimira Zazubrina, Romana Sienczina, a także prace poświęcone problematyce przekładoznawczej. Więcej informacji na: http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/badania/publikacje/katarzyna-jastrzebska