Katarzyna Dembska

Dembska (2)Dr hab., rusycystka (UMK 1997) i bohemistka (UMK 1998). Adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego Katedry Filologii Słowiańskiej UMK. Zajmuje się badaniem tendencji rozwojowych języka rosyjskiego, czeskiego i polskiego. Autorka m.in. Rosyjsko-polskiego słownika eufemizmów semantycznego pola seksu (Toruń 2007), dwóch monografii: „Słowa wykolejone”, czyli o zjawisku kontaminacji we współczesnym języku rosyjskim (Łask 2011) i Tendencje rozwojowe polskich i rosyjskich nazw zawodowych kobiet na tle języka czeskiego (Toruń 2012) oraz wielu artykułów poświęconych m.in. grze językowej, eufemizmom, procesowi kontaminacji, a także neologizmom w języku rosyjskim, czeskim i polskim — często w ujęciu porównawczym. E-mail: katarzyna.dembska@umk.pl