Jurij Lukszyn

Jurij Lukszyn, prof. zw., dr hab. ur. 16.03.1937; absolwent Uniwersytetu Leningradzkiego (LGU); zainteresowania naukowe: językoznawstwo rosyjskie i ogólne, leksykografia, frazeologia konfrontatywna, kulturologia lingwistyczna, terminologia i terminografia. W latach 2000–2007 kierownik Katedry Języków Specjalistycznych, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym sześciu monografii — Analiza syntaktyczna zdania  w języku rosyjskim (PWN, Warszawa 1987); Analiza stylistyczna tekstu rosyjskiego (PWN: Warszawa 1990); Teoretyczne podstawy terminologii (UW: Warszawa 2001, 2006; współautor – Wanda Zmarzer). Redaktor naukowy i współautor dziewięciu słowników, w tym: Tezaurus terminologii translatorycznej (PWN: Warszawa 1993, 1998); Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski, rosyjsko-polski (Harald G Dictionaries, Warszawa 1998); Słownik terminologii przedmiotowej. Języki specjalistyczne (UW, Warszawa 2002, 2005); Podręczny polsko-rosyjski słownik biznesmena (Difin: Warszawa 2004). Promotor 25 rozpraw doktorskich oraz kilkuset prac magisterskich. Redaktor serii „Języki Specjalistyczne” (2000–2010); redaktor i współautor dwutomowej monografii tomach Podstawy technolingwistyki (Euro-Edukacja, Warszawa 2008). Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Komunikacja Specjalistyczna”.