Jolanta Kur-Kononowicz

 

scanTytuł magistra: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1985 — filologia rosyjska; dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, 2009. Zatrudnienie: 19851998 — asystent Uniwersytet Szczeciński, od 2012 — adiunkt w Katedrze Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania naukowe: językoznawstwo konfrontatywne rosyjskopolskie, diachronia językowa, semantyka językoznawcza, leksykologia z leksykografią, frazeologia rosyjska. Dorobek naukowy: monografia Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku; pozycja redagowana Коммуникативные параметры текста II, 5 rozdziałów monografii, 24 artykuły w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.

Staże naukowe: Gosudarstvennyj institut russkogo jazyka im. A.S. Pushkina (Moskva); Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M.V. Lomonosova; Tallinn University, Institute of Slavonic Languages and Cultures (Estonia); Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Neofilologii w Krakowie. Staże językowe: Saint Cyril and Saint Methodius University of Veliko Turnovo (Bułgaria), University of Plovdiv „Paisii Hilendarski” (Bułgaria). Zajęcia w ramach Erasmus+: Universitetet i Tromsø (Norwegia), Fatih Universitesi w Stambule (Turcja).

e-mail: