Jolanta Brzykcy

Dr hJ. Brzykcyab., adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu. Zainteresowania badawcze: poezja i ego-dokumenty „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej. Ważniejsze publikacje: Русская философская лирика на рубеже XIX и XX веков. Иван Бунин (Toruń 2003); Poezja emigracyjna Iwana Bunina (1920–1953) (Toruń 2009); Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza (Toruń 2015); Lew Gomolicki: twórca pogranicza („Slavia Orientalis” 2014, nr 3); „Bóg był moją pierwszą miłością…”. Sacrum w poezji Lwa Gomoli
ckiego (tom „Oddech”, 1932)
(XVII Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny, Bydgoszcz 2014); „Dziennik z Grasse” Galiny Kuzniecowej. Autoportret pisarki („Przegląd Rusycystyczny” 2016, nr 1).