Joanna Piotrowska

piotrowskadoktor nauk humanistycznych (2011), adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Ludmiły Łucewicz dotyczyła poetyki dzienników Lwa Tołstoja z lat 1847–1865. Pomysłodawca i organizator lub współorganizator międzynarodowych konferencji młodych filologów w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2007–2012. Zainteresowania naukowe: biografia, twórczość i recepcja Lwa Tołstoja, polsko-rosyjskie związki literackie i kulturowe, transfer kulturowy, poetyka literatury dokumentu osobistego (dziennik, wspomnienia).