Izabella Malej

Malej zdjęcie

Prof. zw. dr hab., Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Monografie: Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia; Indywidualizm impresjonistyczny. Konstantina Balmonta świat wyobraźni poetyckiej; Syndrom budy jarmarcznej, czyli symbolizm rosyjski w kręgu arlekinady (A. Błok i A. Bieły); Eros w symbolizmie rosyjskim (filozofia – literatura – sztuka). Liczne publikacje w monografiach zbiorowych i czasopismach w kraju i za granicą. Członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN.

e-mail: izabellaanna@op.pl