Piotr Fast

Fast Moskwa wykadrowane

Prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Śląskim, przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny „Przeglądu Rusycystycznego” oraz dwóch serii wydawniczych: „Studia o Przekładzie” i Biblioteka „Przeglądu Rusycystycznego”, przewodniczący Komisji Przekładoznawczej Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Więcej informacji na https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Fast. Curriculum vitae: http://www.ifw.us.edu.pl/wp-content/uploads/2014/11/prof.-P.-Fast.pdf; spis publikacji: http://www.ifw.us.edu.pl/wp-content/uploads/2014/11/prof.-P.-Fast-SPIS-PUBLIKACJI.pdf.

piotr.fast@gmail.com