Ewa Pańkowska

Dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, od 2001 roku pracownik Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, początkowo jako lektor, obecnie jako asystent w Katedrze Rosyjskiej Literatury Współczesnej. Absolwentka stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku filologia rosyjska z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego na UwB. W roku 2013 obroniła przygotowywaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Supy rozprawę doktorską Powieści Wiktora Pielewina końca XX i początku XXI wieku w kontekście światowego postmodernizmu. Zainteresowania badawcze: współczesna literatura rosyjska (postmodernizm, „nowy realizm”, realizm groteskowy) w kontekście literatury światowej. Organizator konferencji naukowych i imprez kulturalnych.