Ewa Komisaruk

Dr hab., prof. nadzw. UWr, historyk literatury rosyjskiej. Absolwentka rusycystyki (1982) i germanistyki (1997) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1994 roku zatrudniona w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr, gdzie uzyskała stopnie naukowe doktora (1999) i doktora habilitowanego (2010). Redaktor naczelna półrocznika „Slavica Wratislaviensia”. Autorka dwóch monografii — Proza Michaiła Kuzmina (Wrocław 2002), Od milczenia do zamilknięcia. Rosyjska proza kobieca na początku XX wieku. Wybrane aspekty (Wrocław 2009) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu historii literatury rosyjskiej, współredaktorka kilku prac zbiorowych.

Zainteresowania badawcze: literatura rosyjska przełomu XIX i XX w., proza kobieca, literatura popularna, ego-dokumenty.