Ewa Białek

Dr, adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe: teoria, praktyka i dydaktyka przekładu, leksykografia przekładowa, frazeologia porównawcza, dyskurs medialny i in.  Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz dwóch monografii:  Kolokacja w przekładzie. Studium rosyjsko-polskie (2009), Kolokacja w przekładzie. Słownik rosyjsko-polski (2011). Kontakt: