Edyta Manasterska-Wiącek

Manasterska wiącek zdjecie

Dr hab., adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Filolog rosyjski i polski. Dziedziny badań: lingwistyka przekładu, zwłaszcza przekłady literatury dla dzieci, język dziecięcy, zagadnienia normy językowej. Autorka dwóch monografii: Polska poezja dla dzieci w przekładach na język rosyjski. Na podstawie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, Lublin 2009; Dyfuzja i paradyfuzja w przekładach literatury dla dzieci, Lublin 2015 oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. ;