Dorota Paśko-Koneczniak

Dr, pracuje jako adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2002 roku ukończyła filologię rosyjską, a w 2005 filologię słowiańską (język bułgarski). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała w roku 2008. Jest autorką publikacji dotyczących funkcjonowania rosyjskiej gwary staroobrzędowców w Polsce i polskiej gwary mieszkańców Wierszyny na Syberii. Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim zjawiska językowe wynikające z dwujęzyczności badanych społeczności, a także rosyjski system akcentuacyjny.