Diana Oboleńska

Prof. UG, dr hab., członek pracowni badawczej Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości oraz Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem. Autorka dwóch monografii Путь к посвящению. Антропософские мотивы в романах Андрея Белого; De Imaginatione. О эзотерической имагинации в русской культуре начала ХХ века oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu rosyjskiej i europejskiej kultury modernistycznej, literatury srebrnego wieku, malarstwa abstrakcyjnego (Wasilij Kandinski, Hilma af Klint), kina awangardowego (Maya Deren). Kontakt: diana.obolenska@ug.edu.pl