Danuta Szymonik

Dr hab. ukończyła studia rusycystyczne na Uniwersytecie Leningradzkim (obecnie Sankt-Petersburski). Od 1971 do 2006 roku pracowała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tam też obroniła pracę doktorską. Również na UMCS odbyło się kolokwium habilitacyjne. Od roku 2006 pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, na stanowisku profesora nadzwyczajnego, pełniąc funkcję Kierownika Katedry Literatury Rosyjskiej i Komparatystyki w Instytucie Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Specjalizuje się w dziedzinie literatury rosyjskiej, polskiej i ukraińskiej przełomu XIX i XX wieku. Prowadzi badania nad wymienionymi literaturami w ujęciu komparatystycznym. Interesuje się także literaturą i filozofią emigracji rosyjskiej. Jest autorką książek: Poetyka prozy Aleksandra Kuprina 1889–1916 (Lublin 1988) oraz Rosyjska powieść rodzinna Srebrnego Wieku (Lublin 2003).