Beata Waligórska-Olejniczak

waligorska zdjęcie

Dr. hab. nauk humanistycznych, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Komparatystyki Literacko-Kulturowej. Autorka książek: „Sacrum” w drodze. „Moskwa-Pietuszki” Wieniedikta Jerofiejewa i „Pulp Fiction” Quentina Tarantino w kluczu montażowego czytania (2013) oraz „Sceniczny gest” w sztuce A. P. Czechowa „Mewa” i „taniec wyzwolony” jako estetyczny kontekst Wielkiej Reformy Teatralnej (2009). W latach 2004–2005 pracownik Northwestern University (IL, USA). Jej zainteresowania badawcze wpisują się w zakres komparatystyki interdyscyplinarnej i intersemiotycznej, związane są przede wszystkim z kinem przełomu XX i XXI wieku, literaturą rosyjskiego modernizmu i postmodernizmu, antropologią tańca.