Bartłomiej Kopczacki

Exif_JPEG_422

Absolwent kierunków rosjoznawstwo i język rosyjski program tłumaczeniowy na Uniwersytecie Śląskim. Pracę magisterską Obraz sowieckiego totalitaryzmu w powieści Życie i los Wasilija  Grossmana obronił pod kierunkiem dr hab. Barbary Stempczyńskiej  w roku 2014. Jest słuchaczem studiów doktoranckichna Wydziale FIlologicznym UŚ i asystentem w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia najnowszej literatury rosyjskiej, historia Rosji, rosyjskiego nacjonalizmu, socjologii literatury