Anna Stryjakowska

Anna Stryjakowska

stryjakowska-foto-QBadaczka literatury, adiunkt w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka wschodoznawstwa na tej uczelni. W literaturze rosyjskiej poszukuje treści uniwersalnych. Zainteresowana twórczością Władimira Sorokina, zagadnieniem autofikcji oraz ideą literatury światowej.

Kontakt: ania86@amu.edu.pl