Anna Kościołek

Dr hab., prof. w Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Literatur Słowiańskich, członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Litteraria Copernicana”, autorka monografii Człowiek Ewangelii w „Dzienniku pisarza” Fiodora Dostojewskiego (Toruń 1994); „Dziennik pisarza” Fiodora Dostojewskiego. Próba monografii (Toruń 2000); „Wybrane fragmenty z korespondencji z przyjaciółmi”. O ideowych poszukiwaniach Mikołaja Gogola (Toruń 2004). Zainteresowania naukowe – filozofia człowieka, konteksty kulturowe literatury rosyjskiej, problematyka sacrum w twórczości pisarzy rosyjskich przede wszystkim XIX wieku, duchowość prawosławna.

Adres mailowy: Anna.Kosciolek@umk.pl