Andrzej Polak

Dr, pracownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Obszar zainteresowań zawodowych: historia literatury, kultura Rosji, historia, polityka i społeczeństwo, historia idei rosyjskiej. Zainteresowania badawcze: rosyjska i radziecka fantastyka (przede wszystkim fantastyka alternatywna i socjologiczna), rosyjska proza historyczna, rosyjska literatura postmodernistyczna, praktyki postkolonialne w literaturze rosyjskiej. Autor książek Proza historyczna Bułata Okudżawy (Katowice 2006), Grając przeszłością i przyszłością. Rosyjska fantastyka alternatywna i socjologiczna (Katowice 2015). Ważniejsze artykuły: „Czas głuchej jesieni” Jurija Dawydowa. Uwagi na temat gatunku powieści historycznej; Rosyjska powieść historyczna w refleksji krytycznej i literaturoznawczej; Między utopią, mitem a historią alternatywną. „Moskwa Kwa-Kwa” Wasilija Aksonowa; S.N.U.F.F. — utopia zrealizowana (o pewnym aspekcie powieści Wiktora Pielewina), „Metro 2033”, czyli postapokaliptyczna przestrzeń labiryntu; Aleksandr Prochanow — trubadur czerwonego imperium.