Aleksandra Zywert

Dr hab., adiunkt, UAM Poznań, Instytut Filologii Rosyjskiej. Od 2005 roku członek Komisji Slawistycznej Oddziału PAN w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: rosyjska literatura emigracyjna, proza rosyjska przełomu XX i XXI wieku. Autorka książek Романы Бориса Пильняка 20-х годов (2001), Pisarstwo Władimira Wojnowicza (2012) oraz artykułów dotyczących twórczości współczesnych pisarzy rosyjskich (między innymi Władimira Sorokina, Wiktora Pielewina, Anny Starobiniec, Siergieja Łukjanienko).