Aleksandra Klimkiewicz

Absaleksandra_klimkiewicz1olwentka Uniwersytetu Gdańskiego (magister 1999), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W 2008 roku obroniła dysertację „Полиформатная модель обучения студентов-филологов в курсе «Практический русский язык» в Польше”. Zatrudniona w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego na wszystkich poziomach kształcenia.

Zainteresowania naukowe: problematyka glottodydaktyczna, metodyka nauczania języka rosyjskiego, kształcenie językowe osób dorosłych (nauczanie i akwizycja leksyki), nauczanie języka rosyjskiego jako pokrewnego,  narzędzia komputerowe i sieciowe w edukacji akademickiej,  nowe zjawiska językowe w rosyjskiej przestrzeni internetowej, lingwokulturologia. Zajmuje się także opracowaniem i wdrażaniem form b-learning, m-learning na poziomie filologicznym.  Autorka ponad 20 recenzowanych artykułów w języku polskim i rosyjskim opublikowanych w kraju i za granicą, uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Od roku 2000 zajmuje się również translatoryką praktyczną.

Kontakt: a.klimkiewicz@ug.edu.pl