Aleksander Kiklewicz

????????????????????????????????????

Prof. zw. dr hab. (ur. 1957) specjalizuje się w zakresie językoznawstwa ogólnego i słowiańskiego, teorii i filozofii języka, stylistyki i lingwistycznej analizy dyskursu, pragmalingwistyki i semiotyki komunikacji językowej, medialingwistyki, semantyki kognitywnej i psycholingwistyki, gramatyki funkcjonalnej i składni, lingwistyki konfrontatywnej. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dyrektor Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie. Redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Wschodnioeuropejski”, a także współredaktor serii monografii naukowych: „Studia z teorii poznania i filozofii języka” (Olsztyn), „Studia z teorii komunikacji i medioznawstwa” (Olsztyn). Autor ponad 450 prac naukowych, w tym ponad 20 monografii publikowanych w Polsce, Niemczech, Rosji, Białorusi i Ukrainie.