Agnieszka Lenart

Agnieszka LenartDr, adiunkt w Katedrze Literatury Rosyjskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 1997–2002  studia magisterskie w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL. Praca magisterska: Kobieta w kulturze Starej Rusi XI-XVII wieku (na podstawie zabytków literatury staroruskiej). W latach 2005–2009 studia doktoranckie w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL w zakresie literaturoznawstwa. Rozprawa doktorska: „Obcy wśród swoich”. Bohater prozy Diny Rubiny wobec problemów tożsamościowych, napisana pod kierunkiem prof. Anny Woźniak. Zainteresowania badawcze: literatura rosyjsko-żydowska, życie literackie rosyjskojęzycznego Izraela, twórczość przedstawicieli rosyjskiej alii w Izraelu, m.in. Diny Rubiny i Grigorija Kanowicza, zagadnienie tożsamości na pograniczu kultur. Kontakt: alenart@kul.pl