Agnieszka Gozdek

Dr, adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej XX–XXI wieku Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie. Zainteresowania naukowe: literatura rosyjskiego symbolizmu oraz jej związki z tradycją antyczną i biblijną; twórczość Fiodora Sołoguba i Walerija Briusowa. Autorka książki Topika mityczna. Figury miejsca w twórczości Fiodora Sołoguba (Lublin 2006); współredaktorka dwóch monografii: Kobieta jako Inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX–XXI wieku (w kontekście europejskim) (Lublin 2008); Życie serca. Duch — dusza — ciało i relacja Ja–Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX–XXI wieku (Lublin 2012), oraz artykułów naukowych w monografiach i czasopismach polskich oraz zagranicznych (m. in. w czasopiśmie „Русская литература” i w tomie Брюсовские чтения). Kontakt: