Agnieszka Gołębiowska-Suchorska

SONY DSC

Dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z tradycyjnym rosyjskim i polskim folklorem słownym, modyfikacją tradycji ludowych w folklorze współczesnym (m.in. we współczesnych dowcipach) oraz adaptacją ludowej tradycji znachorskiej do nowych realiów kulturowych, komunikacyjnych i ekonomicznych. Jest autorką monografii „Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki daje”. O spójności ludowej wizji świata (Bydgoszcz 2011). Członek Sekcji Folklorystycznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Autor haseł w ramach aktualnie realizowanego grantu Słownik polskiej bajki ludowej (MNISW, NPRH — Moduł Tradycja 1a i 1b).