Bartosz Gołąbek

 

Dr, adiunktbgfoto w Katedrze Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia  w Krośnie. Zainteresowania naukowe: zmiany kulturowe i cywilizacyjne w Rosji po 1991 roku, współczesna rosyjska myśl polityczna i jej kulturowe przejawy, nowe media obszaru języka rosyjskiego. Autor dwóch monografii: Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku (2012), Anatomia „Runetu”. Rosyjskojęzyczny Internet jako extra-territorium byłego ZSRR (2014). Kontakt: