Władze PTR

ZARZĄD

Piotr Fast — prezes (piotr.fast@gmail.com)

karykatura Fast

Prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Śląskim, przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny „Przeglądu Rusycystycznego” oraz dwóch serii wydawniczych: „Studia o Przekładzie” i Biblioteka „Przeglądu Rusycystycznego”, przewodniczący Komisji Przekładoznawczej Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Więcej informacji na https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Fast. Curriculum vitae: http://www.ifw.us.edu.pl/wp-content/uploads/2014/11/prof.-P.-Fast.pdf; spis publikacji: http://www.ifw.us.edu.pl/wp-content/uploads/2014/11/prof.-P.-Fast-SPIS-PUBLIKACJI.pdf.

 

Justyna Pisarska — członek Zarządu (justynapisarska@o2.pl)

Dr, adiunkt w Katedrze Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku w  Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Rusycystycznego”. Autorka monografii Tłumacz i metoda. O angielskich i polskich przekładach „Bohatera naszych czasów”. Zajmuje się przekładoznawstwem, teorią literatury oraz literaturą rosyjską z perspektywy postkolonialnej.

Alicja Mrózek — członek Zarządu (alicja.mrozek@us.edu.pl)

 

KOMISJA REWIZYJNA

Jolanta Lubocha-Kruglik (jolanta.lubocha-kruglik@us.edu.pl)

20160520_163129

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki, dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.  Autorka dwóch monografii ­ Rosyjskie zdania egzystencjalne w konfrontacji z polskimi i Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim, współautorka książki Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego, kilkunastu słowników przekładowych (wyd. Langenscheidt) oraz Polsko-rosyjskiego słownika tematycznego Ekonomia (PWN), współredaktor kilkunastu monografii zbiorowych oraz wydawnictwa ciągłego Gramatyka a tekst, autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu językoznawstwa konfrontatywnego, przekładu specjalistycznego i artystycznego.

 

 

Mirosława Michalska-Suchanek (mirasu@interia.pl)

Mirosława Michalska-Suchanek_01B (2)Dr hab., pracownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Obszar zainteresowań zawodowych: historia literatury rosyjskiej, teoria literatury i dydaktyka języka obcego, z uwzględnieniem języków specjalistycznych. Zainteresowania badawcze: literatura wobec tematyki aktów suicydalnych, kategoria nastroju w dziele literackim, literatura a anomalia ludzkiej psychiki, a ostatnio literatura rosyjska a kwestia żydowska. Autorka kilkudziesięciu artykułów i recenzji, a także książek  Fenomen samobójstwa (Mikołów 2011), Mit Judasza-samobójcy. Czytając opowiadanie Leonida Andriejewa Judasz Iszkariot (Mikołów 2013), Samobójcy Fiodora Dostojewskiego (Katowice 2015) oraz redaktor i współredaktor dziewięciu zbiorowych monografii.

 

Lidia Mięsowska (miesowska_l@hot.pl)

miesowskaDoktor, adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się najnowszą dramaturgią rosyjską, jest miłośniczką teatru rosyjskiego. Śledzi losy najnowszej dramaturgii rosyjskiej na scenach teatralnych Polski. Obecnie bada zjawisko teatru absurdu w Rosji. W kręgu jej zainteresowań znajdują się problemy dramatopisarstwa m.in. Ludmiły Pietruszewskiej, Niny Sadur, Aleksieja Szypienki, Władimira Sorokina, Olega Bogajewa, Jewgienija Griszkowca, Wasilija Sigariewa, Michaiła Wołochowa, Anatolija Kima, Władimira i Olega Priesniakowów, Iwana Wyrypajewa, Pawła Priażki. Autorka monografii Gra-nie w postmodernizm. Dramaturgia rosyjska na przełomie XX i XXI wieku (Katowice: Oficyna Wydawnicza WW 2007). W 2015 roku redagowała gościnnie numer tematyczny „Przeglądu Rusycystycznego”: Przestrzeń we współczesnym dramacie i teatrze rosyjskim. Tradycja i eksperyment.