Biblioteka „Przeglądu Rusycystycznego”

BPR 1 na stronę

 

Nr 1

Boris Uspienskij,

Car i patriarcha: charyzmat władzy w Rosji:

bizantyjski model i jego nowe rosyjskie ujęcie,

przeł. Henryk Paprocki, Śląsk, Katowice 1999.

 


 

BPR 2 na stronę

 

Nr 2

Katarzyna Żemła [Katarzyna Jastrzębska],

Przetłumaczyć łagier:

rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach,

Śląsk Katowice 2000.


 

BPR 3 na stronę

 

Nr 3

Joanna Madloch,

Wczesna twórczość Josifa Brodskiego,

Śląsk, Katowice 2000.

 

 


 

 

BPR r na stronę

Nr 4

Piotr Fast,

Spotkania z Brodskim (dawne i nowe),

Śląsk, Katowice 2000.


 

BPR 5 na stronę

 

Nr 5

Piotr Fast, Joanna Madloch (red.),

Brodski w analizach i interpretacjach,

Śląsk, Katowice 2000.

 

 


 

 

BPR 6

Nr 6

Grzegorz Ojcewicz,

Epitet jako cecha idiolektu pisarza:

studium literaturoznawczo-leksykograficzne o twórczości poetyckiej Iwana Bunina,

Śląsk, Katowice 2002.

 

 


 

BPR 7

Nr 7

Franciszek Apanowicz,

Образы России и Европы в дневниках Михаила Пришвина,

Śląsk, Katowice 2002.

 

 


 

 

BPR 8

Nr 8

Boris Uspienskij,

Car i imperator :

namaszczenie władcy i semantyka tytułów monarchy,

przeł. Henryk Paprocki, Śląsk, Katowice 2002.

 


 

Okładka Małysa na stronę

Nr 9

Oksana Małysa

Текстовые категории в публицистическом стиле:

сопоставительный русско-польский анализ,

Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2002.

 

 


 

 

BPR 10

Nr 10

Barbara Stempczyńska (red.),

Поэтики Белого / Poetyki Biełego,

Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2005.

 

 

 


 

BPR 11

 

Nr 11

Beata Pawletko,

Josif Brodski i Tomas Venclova wobec emigracji,

Śląsk Wydawnictwo Naukowe Katowice 2005.

 

 


 

 

BPR 12

Nr 12

Piotr Fast, Katarzyna Jastrzębska,

Wczesna twórczość Anatolija Kima:

wybrane zagadnienia poetyki i interpretacji, aneks biobibliogr.

oprac. Alicja Mrózek, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2006.

 


 

Fantastyka okładka na stronę

 

Nr 13

Andrzej Polak (red.),

Fantastyka rosyjska dawniej i dziś,

przy współpr. Izabeli Zawalskiej, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2013.

 

 


 

 

Syska okładka na stronę

 

Nr 14

Katarzyna Syska, Urszula Trojanowska, Andrzej Wawrzyńczak (red.),

Я выбираю свободу…” Problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej.

Księga jubileuszowa dedykowana

Pani Profesor Krystynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz,

Śląsk, Katowice 2015.


25 lat okładka na stronę

 

Nr 15

Piotr Fast (red.),

25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji,

Śląsk, Katowice 2015.

 

 


 

 

 

Krycka Okładka na stronę

Nr 16

Iwona Krycka-Michnowska,

O sobie, o Rosji, o duszy rosyjskiej.

Dzienniki Zinaidy Gippius,

Śląsk–Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2015.


dostojewski-i-inni-okladka-na-strone-kopia

Nr 17:

Tadeusz Sucharski przy współpracy Mirosławy Michalskiej Suchanek (red.),

Dostojewski i inni. Literatura — idee — polityka,

Śląsk–Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2016.


rojsa-w-zblizeniach-okladka-na-strone

Nr 18:

Justyna Tymieniecka-Suchanek, Andrzej Polak, Monika Karwacka przy współpracy Anny Tyki (red.),

Rosja w zbliżeniach. Szkice o literaturze rosyjskiej,

Śląsk–Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2016.


19 Zaczkowska Okładka na stronę

Nr 19:

Anna Zaczkowska,

Cienie aryjskich przodków. Mitologia polityczna w Rosji,

Śląsk–Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2016.


Nr 20:20 Pawletko okładka na stronę

B. Pawletko,

Blokada Leningradu i jej reprezentacje w świetle innych doświadczeń granicznych,

Śląsk–Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2016.


21 Swiat za tekstem okładka na stronę

Nr 21:

J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa (red.),

Świat za tekstem,

Śląsk–Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2017.


Nr 22:

Иоланта Любоха-Круглик,Оксана Малыса, Габриела Вильк, Анна Зых,22 Rusistika I okładka na stronę

Русистика и современность,

Śląsk–Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2017.


23 Rusistika II okładka na stronę

Nr 23:

Иоланта Любоха-Круглик,Оксана Малыса, Габриела Вильк, Анна Зых,

Русистика и современность. Старые вопросы, новые ответы,

Śląsk–Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2017.


Nr 24:

P. Fast, Ł. Łucewicz, B Stempczyńska,24 Literatura rosyjska Idee okładka na stronę

Literatura rosyjska: idee, poetyki, interpretacje,

Śląsk–Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2018.


25 Bartmiński okładka na stronę

Nr 25:

Jerzy Bartmiński,

Język w kontekście kultury, czyli co dziś oznacza metafora „europejski dom”?,

Śląsk–Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2018.


Nr 26:26 Michalska okładka na stronę

Mirosława Michalska-Suchanek,

Piętnaście odsłon Dostojewskiego,

Śląsk–Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2018.