Informacje o konferencjach

14-15 marca 2019 

Kraków

Złożoność i dyspersja pedagogiki przekładu

Organizator: Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER)

Drugi Kongres CTER będzie okazją do refleksji nad aktualnym stanem dydaktyki przekładu, a w szczególności skłoni do dyskusji na temat rozmaitych wymiarów złożoności i rozproszenia w tej dziedzinie. Do udziału w Kongresie zapraszamy zarówno przekładoznawców, nauczylieli przekładu, studentów, jak i praktykujących tłumaczy.

Szczegóły

 


24-26 kwietnia 2019 

Toruń

Comparing e/migrations: Tradition – (Post)memory – Translingualism

Organizatorzy: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 Konferencja naukowa organizowana z okazji jubileuszu 20-lecia Wydziału Filologicznego. Organizatorzy zapraszają  do udziału  wszystkich pracowników naukowych zainteresowanych problematyką migracji oraz (post)pamięci.

 

16-17 maja 2019

Rzeszów

Język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej

Organizator: Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obrady konferencyjne skupione będą wokół następujących zagadnień:

 1. Historia i współczesność w badaniach literaturoznawczych.
 2. Badania porównawcze w lingwistyce, kulturoznawstwie i komunikacji interkulturowej.
 3. Tradycje i nowe tendencje w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.
  Szczegóły

 


 

30-31 maja 2019

Kraków

PL-CALL 2019

Organizowator: Katedrę Cyfrowej Edukacji Językowej, Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w cyrkularzu konferencyjnym.

26-28 czerwca 2019

Olsztyn

Wizerunek/image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu

Organizatorzy:

 • Centrum Badań Europy Wschodniej UWM (Olsztyn)
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM
  (Olsztyn)
  • status, przedmiot i funkcje wizerunku/image’u w kulturze i komunikacji społecznej
  • wizerunek/image jako przedmiot nauk społecznych i humanistycznych
  • wizerunek/image jako element zaprogramowania kulturowego
  • narzędzia kreowania wizerunku w literaturze i mediach masowych (prasie, telewizji, radiu, internecie)
  • wizerunek w komunikacji marketingowej (w szczególności w odniesieniu do takich kategorii jak: marketing, promocja, public relations, branding)
  • fenomenologia, antropologia i socjologia obrazu; ikonizacją semiosfery; eksplozja kultury wizualnej
  • wizerunek — obraz — stereotyp — prestiż — koncept kolektywny
  • funkcje wizerunku w komunikacji publicznej
  • psychologiczne (w szczególności kognitywne) aspekty wizerunku
  • narzędzia i obszary stosowania czarnego PR
  • imagologia — nowa dziedzina wiedzy humanistycznej; imagologia jako dyscyplina akademicka
  • wizerunek/obraz jako element analizy zawartości tekstów
  • dyskursy wizerunkowe: funkcjonowanie, atrybucja, typologia i in.
  • analiza wizerunku (osób, instytucji, marek, gatunków itd.)
  • wizerunki w różnych środowiskach/kontekstach kulturowych
  • społeczne i kulturowe aspekty oddziaływania wizerunku
  • aksjologiczne aspekty wizerunku
   Szczegóły