Informacje o awansach naukowych

UZYSKANE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

 

W roku 2016 

 

IWONA KRYCKA-MICHNOWSKA

Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;

Data uzyskania stopnia: 17.05.2016; jednostka nadająca: Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski;

Recenzenci: dr hab. Jolanta Brzykcy, UMK, prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz, UW, prof. dr hab. Izabella Malej, UWr;

Rozprawa habilitacyjna: O sobie, o Rosji, o duszy rosyjskiej. Dzienniki Zinaidy Gippius, Katowice 2015, Wydawnictwo Naukowe Śląsk oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, seria: Biblioteka „Przeglądu Rusycystycznego” nr 16, s. 583, ISBN: 978-83-7164-880-9.

 

TATIANA KWIATKOWSKA

Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo;

Data uzyskania stopnia: 218.11.2016; jednostka nadająca: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski;

Recenzenci: prof. Adam Fałowski, prof. Roman Lewicki, prof. Henryk Fontański;

Rozprawa habilitacyjna: Obcy w systemie. Studium konfrontatywne wyrazów obcego pochodzenia w języku polskim i rosyjskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 376, ISBN: 978-83-8012-457-8

ANDRZEJ POLAK

Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;

Data uzyskania stopnia: 21.06.2016; jednostka nadająca: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski;

Recenzenci: prof. Franciszek Apanowicz, dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak, prof. Krzysztof Uniłowski;

Rozprawa habilitacyjna: Grając przeszłością i przyszłością. Rosyjska fantastyka alternatywna i socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 324. ISBN: 978-83-8012-615-2.

 

TOMASZ SZUTKOWSKI

Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;

Data uzyskania stopnia: 15.04.2016; jednostka nadająca: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Jędrzejko, prof. dr hab. Ewa Komorowska, dr hab. Grzegorz Szpila

Rozprawa habilitacyjna: Współczesna paremiografia rosyjska i polska. Stan. Problemy. Perspektywy, Wydawnictwo Volumina.pl, Szczecin 2015, ss. 483. ISBN 978-83- 7867-278- 4.

 

ALEKSANDER WAWRZYŃCZAK

Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;

Data uzyskania stopnia: 19.05.2016; jednostka nadająca: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci: dr hab. Izabela Kowalska-Paszt, prof. US, dr hab. Agnieszka Matusiak, prof. UWr, prof. dr hab. Wasilij Szczukin

Rozprawa habilitacyjna: Imperialista, technokrata, mistyk. Twórczość literacka i publicystyczna Aleksandra Prochanowa, Scriptum, Kraków 2014, ss. 436. ISBN 978-83- 64028-68- 7.

 

W roku 2015 

JOLANTA BRZYKCY

Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;

Data uzyskania stopnia: 14.04.2015; jednostka nadająca: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Fast, prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz, dr hab. Barbara Stawarz

Rozprawa habilitacyjna: Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014. – ss. 290. ISBN: 978-83-231-3222-6.

 

OKSANA MAŁYSA

Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;

Data uzyskania stopnia: 14.07.2015; jednostka nadająca: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski

Recenzenci: dr hab. Jadwiga Bartwicka, prof. zw. dr hab. Henryk Fontański, dr hab. Michał

Sarnowski

Rozprawa habilitacyjna: Κомиссивные речевые жанры. Cопоставительный русско-польский аспект [Komisywne gatunki mowy. Aspekt porównawczy rosyjsko-polski], Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, s. 244. ISBN 978-83- 8012-258- 1.

 

MIROSŁAWA MICHALSKA-SUCHANEK

Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;

Data uzyskania stopnia: 22.09.2015; jednostka nadająca: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Halina Chałacińska, dr hab. Ludmiła Łucewicz, dr hab. Barbara Stempczyńska

Rozprawa habilitacyjna: Samobójcy Fiodora Dostojewskiego, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, s. 304. ISBN 978-83- 8012-402- 8.

 

BARBARA RODZIEWICZ

Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;

Data uzyskania stopnia: 15.10.2015; jednostka nadająca: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci: dr hab. Halina Bartwicka, prof. UKW, prof. dr hab. Ewa Komorowska, prof. dr hab. Ewa Żebrowska

Rozprawa habilitacyjna: Wartości. Polacy — Rosjanie — Niemcy, Wydawnictwo Volumina.pl, Szczecin 2014, s. 498. ISBN 978-83- 7867-104- 6.

 

ALEKSANDRA ZYWERT

Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo rosyjskie

Data uzyskania stopnia: 22.10.2015; jednostka nadająca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Neofilologii

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Fast, dr hab. Anna Paszkiewicz, dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki, prof. dr hab. Lucjan Suchanek

Rozprawa habilitacyjna: Pisarstwo Władimira Wojnowicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012, ss. 414. ISBN 978-83- 232-2354- 2.

 

UZYSKANE STOPNIA DOKTORA 

 

W roku 2016

PAULINA BARANOWSKA

Typologia postaci we wczesnej twórczości Maksyma Gorkiego

Promotor: prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz, dr hab. Anna Paszkiewicz prof. UWr

Obrona: 12.04.2016 r.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Rusycystyki

http://www.ir.uw.edu.pl/pl/index.php

 

PAWEŁ DĄBROWSKI

Słownik terminologiczny jako narzędzie pracy tłumacza tekstów medycznych

Promotor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn

Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Urbanek, dr hab. Roman Hajczuk

Obrona: 15.11.2016 r.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Rusycystyki

http://www.ir.uw.edu.pl/pl/index.php

 

KRZYSZTOF SITKOWSKI

Rola i znaczenie kompresji tekstowej w przekładzie pisemnym (na materiale tekstów technicznych)

Promotor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn

Recenzenci: dr hab. Piotr Twardzisz, dr hab. Piotr Mamet

Obrona: 15.11.2016 r.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Rusycystyki

http://www.ir.uw.edu.pl/pl/index.php

 

MAGDALENA ZIÓŁKOWSKA-MÓWKA

System antroponimiczny staroobrzedowców zamieszkałych w Polsce

Promotor: dr hab. Stefan Grzybowski, em. prof. UMK

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Zielińska, PAN, dr hab. Teresa Pluskota, prof. UKW
Obrona: 22.11.2016 r.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej

http://www.kfs.umk.pl/

 

ROMAN KULIGOWSKI

Adaptacje filmowe wielkich powieści Dostojewskiego (1990-2009)

Promotor: dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK

Recenzenci: dr hab. Piotr Skrzypczak, dr hab. Elżbieta Mikiciuk, prof. UG

Obrona: 29.11.2016 r.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej

http://www.kfs.umk.pl/

 

 

W roku 2015 

 

JUSTYNA PISARSKA

Polskie i anglojęzyczne przekłady „Bohatera naszych czasów” Michaiła Lermontowa 

Promotor: prof. zw. dr hab. Piotr Fast

Recenzenci: prof. dr Wacław Osadnik, prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz

Obrona: 10.03.2015 r.

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

http://www.ifw.us.edu.pl/

 

WIOLETTA MELA-CULLEN

Łączliwość terminologiczna w słowniku polskiego i rosyjskiego prawa farmaceutycznego 

Promotor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn

Recenzenci: dr hab, prof. UwB Roman Hajczuk, dr hab. Ludmiła Szypielewicz

Obrona: 24.03.2015.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Rusycystyki

http://www.ir.uw.edu.pl/pl/index.php

 

AGNIESZKA RZEPKOWSKA

Interdyscyplinarny słownik specjalistyczny jako przedmiot konstruowania terminologicznego 

(na materiale tekstów specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego) 

Promotor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Korzeniewska-Berczyńska, dr hab. Mikołaj Timoszuk, prof. UW

Obrona: 24.03.2015.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Rusycystyki

http://www.ir.uw.edu.pl/pl/index.php

 

ANNA PRZYBYSZ

Problem podmiotowości ciała. „Inny” Jurija Mamlejewa i „Czerwony kogut leci wprost do nieba” Miodraga Bulatovicia w kluczu komplementarnej opozycji

Promotor: prof. dr hab. Halina Chałacińska-Wiertelak

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Fast , dr hab. Anna Paszkiewicz

Obrona: 23.04.2015.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Rosyjskiej

http://ifros.home.amu.edu.pl

 

MARTYNA KLEJNOWSKA-BOROWSKA

Zasady konstruowania specjalistycznego słownika rosyjsko-polskiego dla celów dydaktycznych (terminologia papierów wartościowych) 

Promotor: prof. dr hab. Wanda Zmarzer

Recenzenci: dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, dr hab. Dorota Urbanek, prof. UW

Obrona: 09.06.2015.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Rusycystyki

http://www.ir.uw.edu.pl/pl/index.php

 

MARIA MALEWSKA

Dzieje duszy ludzkiej. Spowiedź romantyczna 

Promotor: prof. dr hab. Wasilij Szczukin

Recenzenci: dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ, prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

Obrona: 17.06.2015.

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/

 

JUSTYNA DECZEWSKA

Песни в обучении иностранным языкам / Teksty śpiewane w nauczaniu języków obcych 

Promotor: dr hab. Ludmiła Szypielewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Ksenia Smolina, dr hab. Dorota Urbanek, prof. UW

Obrona: 23.06.2015.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Rusycystyki

http://www.ir.uw.edu.pl/pl/index.php

 

TOMASZ MICHTA

Struktura konceptualna wiedzy w słowniku terminologii przedmiotowej 

Promotor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn

Recenzenci: dr hab. Piotr Mamet, dr hab. Dorota Urbanek, prof. UW

Obrona: 13.10.2015.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Rusycystyki

http://www.ir.uw.edu.pl/pl/index.php

 

DARIA SŁUPIANEK-TAJNERT

Когнитивный анализ глаголов зрительной перцепции в русском и польском языках / 

Kognitywna analiza czasowników percepcji wzrokowej w języku rosyjskim i polskim 

Promotor: dr hab. Andrzej Sitarski

Recenzenci: dr hab. Andrzej Narloch, dr hab. Joanna Orzechowska

Obrona: 22.10.2015.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Rosyjskiej

http://ifros.home.amu.edu.pl

 

PAWEŁ SIARKIEWICZ

Obraz inteligencji rosyjskiej w „opowieściach moskiewskich” Jurija Trifonowa 

Promotor: prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Fast, prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

Obrona: 27.10.2015.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Rusycystyki

http://www.ir.uw.edu.pl/pl/index.php

 

MAGDALENA ROMANOWSKA

Dialogiczna koncepcja człowieka i karnawału w pracach literaturoznawczych Michaiła Bachtina 

Promotor: prof. dr hab. Wasilij Szczukin

Recenzenci: dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. dr hab. Bogusław Żyłko

Obrona: 29.10.2015.

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/

 

JOANNA ZOFIA SIEPIETOWSKA

Proza Wiktora Pielewina w kontekście współczesnych dyskursów literackich 

Promotor: dr hab. Danuta Szymonik, prof. UP-H w Siedlcach

Recenzenci: dr hab. Tadeusz Bogdanowicz, prof. UG, dr hab. Monika Izabella Zielińska

Obrona: 18.12.2015.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych

http://www.inibi.uph.edu.pl/