Katarzyna Roman-Rawska

Katarzyna Roman-Rawska

doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, związana z  Instytutem Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierunki badań:

  • Związki polityki i najnowszej literatury rosyjskiej
  • Współczesne rosyjskie pole literackie po 1991 roku (związki pisarzy, wydawnictwa, nagrody itd.)
  • Społeczne i polityczne odczytania literatury i kinematografii rosyjskiej

Kontakt: k.roman.rawska@gmail.com

CV naukowe dostępne: CV naukowe