Edyta Manasterska-Wiącek

Manasterska wiącek zdjecieDr hab., profesor UMCS w Katedrze Językoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Filolog rosyjski i polski. Dziedziny badań: lingwistyka przekładu, zwłaszcza przekłady literatury dla dzieci, język dziecięcy, zagadnienia normy językowej. Autorka trzech monografii: Polska poezja dla dzieci w przekładach na język rosyjski. Na podstawie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, Lublin 2009; Dyfuzja i paradyfuzja w przekładach literatury dla dzieci, Lublin 2015; Życie – dziecięce ekspresje, Lublin 2019 oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. edmana5@wp.pl; e.manasterska@poczta.umcs.lublin.pl