Beata Trojanowska

Dr hab., prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się badaniem różnych aspektów literatury rosyjskiej w kontekście szeroko rozumianej kultury zachodnioeuropejskiej, a także w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami teorii literatury. Autorka monografii: Estetyka i literatura romantyczna w edycjach periodycznych idealistów moskiewskich „Mnemozyna” i „Moskowskij Wiestnik” (Bydgoszcz 2002) oraz „Odchodząca” Ruś i Rosja w twórczości Mikołaja Leskowa (postaci, motywy, tematy, sposoby wyrażania) (Bydgoszcz 2008). Od 2008 roku sekretarz kwartalnika naukowego „Slavia Orientalis”.