Aktualności

Z ogromnym żalem informujemy Państwa, że 21 grudnia 2018 roku zmarł długoletni Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Rusycystycznego”, wybitny historyk literatury rosyjskiej, człowiek o ogromnych zasługach dla naszej dyscypliny naukowej

Profesor Antoni Semczuk

Cześć jego pamięci!

 semczuk