Aktualności

ZAPROSZENIE

            Zarząd Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27.06.2018 o godz. 11:00 w sali 1.20 w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5.

Uprzejmie informujemy, że drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 11.30 tego samego dnia. Przypominamy również, że zgodnie z  § 18. pkt 3 Statutu PTR „Walne Zebranie rozpoczęte w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych”.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
  3. Stwierdzenie praworządności Zebrania.
  4. Omówienie i przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.
  5. Omówienie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  6. Wolne wioski.

Z wyrazami szacunku

Zarząd PTR